Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, Samorządu Miasta Olsztyna